Lees hier het laatste nieuws
Lees hier het laatste nieuws

Nieuws

26 Jun

Verkiezing deelnemersvertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan

Onlangs was er een vacature binnen het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Ernst & Young. 

Na aanmelding van drie kandidaten heeft het Bestuur een schriftelijke verkiezing gehouden voor een deelnemersvertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan. Er zijn 510 geldige stembiljetten binnen 3 weken na dagtekening van de verkiezingsbrief binnengekomen bij het Pensioenfonds.

Van de drie kandidaten (Gijs Cremers, Hildegard Elgersma en Thierry Pouw) heeft Hildegard Elgersma de meeste stemmen gekregen en is daarmee gekozen als deelnemersvertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan.

Wij wensen Hildegard Elgersma veel succes toe in haar functie en danken beide andere kandidaten voor hun kandidaatstelling.

Met vriendelijke groeten,

Eva Wierenga

Secretaris Pensioenfonds Ernst & Young