Het Nederlandse pensioenstelsel

Als je met pensioen bent, ontvang je geen salaris meer van je werkgever. Je hebt wel nog steeds uitgaven. Daarvoor is er pensioen: je inkomen voor later. 

Pensioen uit verschillende bronnen

Je krijgt later pensioen van verschillende partijen. Allereerst de AOW. Dit is de uitkering die je ontvangt van de overheid zodra je de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast heb je het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. Tot slot kun je ook zelf extra pensioen opbouwen. 

AOW

Vanaf je AOW-leeftijd krijg je zolang je leeft een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van je burgerlijke staat. Als je samenwoont, krijg je een lagere AOW-uitkering dan als je alleen woont. Ook kun je een lagere AOW-uitkering krijgen als je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond of gewerkt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je meer informatie over de AOW-uitkering. Daar kun je ook berekenen wat jouw AOW-leeftijd is. 

Alles over de AOW-uitkering

Pensioen via je werkgever(s)

Vaak bouw je via je werkgever ook een pensioen op. Als je bij EY of HVG Law in dienst bent, heb je tot 1 juli pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Ernst & Young. Hoeveel pensioen je precies hebt opgebouwd is afhankelijk van de pensioenregeling. Op deze website lees je meer over de pensioenregeling bij Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie. 

Pensioen op eigen initiatief

Je kunt ook zelf (extra) inkomen voor later regelen. Banken en verzekeraars bieden verschillende mogelijkheden aan om te sparen voor later. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lijfrente of banksparen. Als je extra pensioen wilt regelen, kun je het beste contact opnemen met een financieel adviseur.

Alles over de AOW-uitkering