FAQ

Vind het antwoord op je vraag

Met Aegon Leven bedoelen Aegon Levensverzekering N.V., waar onze basisregeling via een garantiecontract is ondergebracht. Met Aegon Cappital bedoelen we de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon, waar het kapitaal van de PBR naartoe overgedragen wordt.

Indien het kapitaal op het moment van overdracht gebruikt wordt voor de inkoop van een prepensioen bij Aegon Leven, dan zal er, indien je dat wenst, pensioen uitgekeerd worden vanaf de prepensioendatum. Wordt het kapitaal overgedragen naar Aegon Cappital, dan wordt het gebruikt voor levenslang ouderdomspensioen, dat wordt uitgekeerd vanaf je pensioendatum.

Ja, zodra het kapitaal wordt omgezet in een ingaand (pre)pensioen, is de maandelijkse uitkering belast.

De dienstverlening van de PBR door NNIP is eindig, zodat SPEY op dit gebied stappen moet ondernemen. De PBR van SPEY is qua opzet en aantal rekeningen dermate gecompliceerd dat noch Aegon (Cappital), noch andere partijen, hem in de huidige vorm wil uitvoeren.

Het is niet toegestaan om dit kapitaal nu in één keer te laten uitkeren.

Nee, het is niet mogelijk om een ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen in te kopen vóór de pensioendatum. Het is nu eenmalig mogelijk om eventueel een (uitgesteld) prepensioen in te kopen met (een deel van) je kapitaal, waarmee je in de toekomst prepensioen had kunnen inkopen.

Ja, je kunt bezwaar maken. Dit kan door het invullen van het bezwaarformulier dat bij de door jou ontvangen brief als bijlage is toegevoegd.

Dat blijft in principe dan achter bij SPEY met NNIP als uitvoerder van de administratie. Zodra NNIP stopt met het administreren van de PBR, dient het kapitaal elders te worden ondergebracht. Het is niet bekend waar dit dan kan worden ondergebracht en tegen welke voorwaarden/kosten. In het geval dat je bezwaar maakt tegen het huidige voorstel, gaan wij met je in overleg wat je bezwaren zijn en wat de gevolgen en mogelijkheden kunnen zijn.

De aanvraag ligt momenteel bij DNB. De overgang kan uiteraard alleen plaatsvinden als DNB hiermee akkoord is.

De enige acties die je moet nemen zijn: een keuze maken voor je prepensioen (indien van toepassing) en straks eventueel het wijzigen van je beleggingsprofiel als je vindt dat dit (te veel) afwijkt van wat je zelf zou willen.

De mogelijkheid bestaat om één of meerdere rekeningen (potten) om te zetten in een prepensioen, afhankelijk van de soort rekening, waardoor het eindkapitaal in de PBR (bij NNIP) anders kan zijn dan het beginkapitaal bij de nieuwe uitvoerder (Aegon Cappital).

Het was en is niet meer mogelijk om nog geld in deze regeling in te leggen.

In geval van voortijdig overlijden komt het kapitaal in de huidige regeling toe aan uw nabestaanden. Met het kapitaal wordt een extra partnerpensioen en/of wezenpensioen ingekocht. Ook in de nieuwe regeling komt het kapitaal op dezelfde wijze toe aan je nabestaanden. Indien er geen nabestaanden zijn, valt het kapitaal in de huidige regeling toe aan het vrije vermogen van SPEY, waarvan we de voorwaardelijke indexatie betalen. In de nieuwe regeling komt het vrijgevallen kapitaal in een winstdelingspot, dat weer toekomt aan alle deelnemers van deze regeling.

Er zijn in de nieuwe regeling bij Aegon Cappital vijf lifecycle-mixen waaruit je kunt kiezen (bij de huidige uitvoerder NNIP zijn dat er drie). Het is echter niet meer mogelijk om een eigen verdeling te kiezen. Ook is het niet mogelijk om het kapitaal in cash aan te houden (deze mogelijkheid komt in de huidige regeling overigens ook te vervallen, zo heeft NNIP ons laten weten).

Dit is na overgang terug te vinden na inloggen op de website van de nieuwe uitvoerder (Aegon Cappital).

Nee, de verkoopopbrengst van de beleggingsfondsen bij NNIP wordt overgedragen aan Aegon Cappital en volledig gebruikt voor de aankoop van beleggingen (eventueel onder aftrek van wat aan Aegon Leven wordt overgedragen voor de inkoop van een prepensioen).

Voor de basisregeling verandert dit niet (dit blijft dus Aegon Leven), voor de PBR gaat dit voortaan via Aegon Cappital. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij je dan naar mijnpensioenoverzicht.nl.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met het Pensioenbureau. Dit kan zowel telefonisch (088 – 407 9908) als via e-mail (pensioenbureau@nl.ey.com).

Uitgaande van een gemiddeld kapitaal van € 400, zou dit in de oude situatie bij NNIP op pensioendatum naar schatting leiden tot € 125 levenslang partnerpensioen (bruto per jaar). In de nieuwe situatie bij Aegon Cappital krijg je (afhankelijk van je keuze) voor dit kapitaal op pensioendatum ongeveer € 25 extra levenslang ouderdomspensioen en ongeveer € 19 levenslang partnerpensioen (beide bruto per jaar) of alleen ongeveer € 29 extra levenslang ouderdomspensioen (bruto per jaar). Je kunt aan de hand van de omvang van jouw partnerpensioenkapitaal (zie hiervoor de brief die je hebt ontvangen) benaderen wat het effect voor jou en je partner zou kunnen zijn.