Beleid

Hoe wordt de in het verleden ontvangen pensioenpremie belegd? Wat zijn de kosten van pensioen? En wanneer worden de pensioenen verhoogd? Allemaal vragen die te maken hebben met het beleid van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie. 

Beleggingsbeleid

De pensioenen zijn verzekerd bij Aegon en daarom belegt het pensioenfonds alleen het vrije vermogen van het fonds. Dit doen we omdat we van mening zijn dat beleggen op lange termijn meer opbrengt dan sparen. In het jaarverslag lees je meer over het beleggingsbeleid en de rendementen die we behalen. 

Premiebeleid

Sinds 1 juli 2018 is Pensioenfonds Ernst & Young een gesloten pensioenfonds. De pensioenregeling die we tot deze datum hadden was een CDC-regeling (collectieve beschikbare premieregeling). Kern van deze regeling is dat de werkgever een premie betaalt, waarmee het pensioenfonds de pensioenregeling financiert. De werkgever heeft, na betaling van de premie, geen enkele plicht om extra betalingen te doen en heeft geen enkel recht op enige betaling uit het pensioenfonds.

Indexatiebeleid

De jaarlijkse prijsinflatie is als maatstaf voor indexatie gekozen. Het pensioenresultaat geeft de waardevastheid (of koopkracht) van het pensioen weer. Bij een pensioenresultaat van 100% groeien de pensioenen gemiddeld jaarlijks met de inflatie. Als het pensioenresultaat lager is dan 100%, dan blijven de pensioenen niet volledig waardevast. Bij een normale ontwikkeling van de economie verwachten we op lange termijn dat het pensioenresultaat voor de populatie als geheel 80% zal zijn. Dit houdt in dat we de pensioenen op termijn met ongeveer 60% van de inflatie kunnen verhogen. Als de marktomstandigheden slechter zijn dan verwacht, dan schatten we dat het pensioenresultaat 25% lager zal zijn. Dit betekent dat we de pensioenen dan met ongeveer 30% van de inflatie kunnen verhogen. De vereffenaars beslissen evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd. De indexatie wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.

Meer informatie?

In de officiële documenten staat het beleid in detail beschreven.

Naar de documenten