Organisatie

Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie voert de pensioenregeling uit voor de medewerkers van EY en HVG Law. We streven naar een zorgvuldige, efficiënte en professionele uitvoering van het pensioenreglement. Het pensioenfonds is een stichting. Dat betekent dat niet winst, maar juist jouw belang (en pensioen!) voorop staat. 

Vereffenaars

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door een college van vereffenaars. De vereffenaars zijn verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling. Het college van vereffenaars bestaat uit zes personen.

Naam Namens Functie
N.G. de Jager Werkgever Voorzitter
E. Wierenga Deelnemers Secretaris
J.C. Besters Werkgever Penningmeester
S.B. Spiessens Werkgever  
R.J. Ekkebus Pensioengerechtigden
Gewezen deelnemers
 
E.J. Appel Deelnemers  

Commissies

De vereffenaars hebben een aantal commissies ingesteld, waar vergaderstukken worden voorbereid. Zo wordt gebruik gemaakt van ieders expertise. Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie kent de volgende commissies: Agenda, audit en communicatie. 

Verantwoordingsorgaan

De vereffenaars leggen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop men het beleid uitgevoerd heeft. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke adviestaak en adviseert het college van vereffenaars op een aantal dossiers. 

Pensioenbureau

Het pensioenbureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden die komen kijken bij het uitvoeren van een pensioenregeling. Het pensioenbureau zorgt voor een up-to-date administratie, de communicatie met de deelnemers en het beheer van de geldstromen. Maar het pensioenbureau staat vooral klaar om alle pensioenvragen te beantwoorden! Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Verzekeraar

Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie heeft de pensioenen volledig verzekerd bij Aegon. De pensioenaanspraken zijn hierdoor redelijk zeker.