Uitvoeringskosten

Kosten Pensioenbeheer

Onder Kosten Pensioenbeheer verstaan we kosten voor administratie, het pensioenbureau, toezichtkosten en de kosten voor externe specialisten zoals accountants en adviseurs. De uitvoeringskosten zijn ongeveer € 293 per deelnemer. De gewezen deelnemers (die niet meer in dienst zijn, maar wel nog een pensioen bij Pensioenfonds Ernst & Young hebben staan) worden hier niet meegeteld. 

Vermogensbeheer

Onder kosten voor vermogensbeheer vallen de kosten die worden gemaakt voor het beleggen, zoals transactiekosten, maar ook beheerkosten. Deze kosten zijn 0,48% van het gemiddeld belegd vermogen. 

Meer informatie?

In het jaarverslag lees je een meer over de kosten die het pensioenfonds maakt.

Naar de documenten