Uitvoeringskosten

Kosten Pensioenbeheer

Onder Kosten Pensioenbeheer verstaan we kosten voor administratie, het pensioenbureau, toezichtkosten en de kosten voor externe specialisten zoals accountants en adviseurs. De uitvoeringskosten zijn ongeveer € 337 per deelnemer. De gewezen deelnemers (die niet meer in dienst zijn, maar wel nog een pensioen bij Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie hebben staan) worden hier niet meegeteld. 

Vermogensbeheer

Onder kosten voor vermogensbeheer vallen de kosten die worden gemaakt voor het beleggen, zoals transactiekosten, maar ook beheerkosten. Deze kosten zijn 0,27% van het gemiddeld belegd vermogen. 

Meer informatie?

In het jaarverslag lees je een meer over de kosten die het pensioenfonds maakt.

Naar de documenten