Wat koop je later nog van jouw pensioen? - Pensioenfonds Ernst & Young

Wat koop je later nog van jouw pensioen?

Vele jaren geleden vernamen we uit een bekend Nederlands liedje ‘graag een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond’. Vele jaren later betaal je voor een bioscoopkaartje gemiddeld zo’n € 12. Het is wel duidelijk: de prijzen zijn in de loop der jaren flink gestegen. Maar wat betekent dit voor jouw pensioen? Als je over 30 jaar met pensioen gaat, hoeveel kun je dan eigenlijk nog kopen van je pensioen? Oftewel: wat is de koopkracht van jouw pensioen?

Sinds vorig jaar zie je op www.mijnpensioenoverzicht.nl niet alleen hoeveel pensioen je nu hebt opgebouwd en je later gaat krijgen, je ziet ook wat jouw pensioen nog waard is als je met pensioen gaat. Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl, log in met jouw DigiD, vul in of je alleenstaand bent of niet en open de tab ‘Vooruitblik’. Dan vertellen wij wat over de cijfers die je daar ziet.

 

De bedragen kun je vergelijken met jouw huidige netto salaris

Je ziet drie verschillende pijlen: een pijl omhoog, een pijl naar links en een pijl naar rechts. Bij de pijlen staan bedragen. De bedragen zijn berekend op basis van zo’n 2.000 verschillende scenario’s. Deze scenario’s houden niet alleen rekening met stijgende prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie: de rente en de beurskoersen.

De bedragen kun je vergelijken met jouw huidige netto salaris

Je ziet drie verschillende pijlen: een pijl omhoog, een pijl naar links en een pijl naar rechts. Bij de pijlen staan bedragen. De bedragen zijn berekend op basis van zo’n 2.000 verschillende scenario’s. Deze scenario’s houden niet alleen rekening met stijgende prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie: de rente en de beurskoersen.

Verwacht eindresultaat

Bij de pijl ‘verwacht eindresultaat’ zie je hoeveel pensioen je naar verwachting gaat krijgen. Dit is inclusief AOW en pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. Je kunt dit bedrag vergelijken met jouw huidige netto salaris. Je ziet dus wat jouw pensioen waard is op het moment dat je met pensioen gaat.

Als het tegenzit...

Omdat de bedragen zijn berekend op basis van 2.000 verschillende scenario’s, kan er ook een inschatting worden gemaakt van hoeveel pensioen je gaat krijgen als het tegenzit. In een slecht scenario krijg je dus dit bedrag. Ook hier geldt: dit bedrag kun je vergelijken met jouw huidige salaris.

Als het meezit

Kijk, dat is het ideale scenario. De top 5% beste scenario’s leiden ten minste tot het bedrag dat je ziet bij ‘Als het meezit’. De kans dat het meezit is overigens even groot als de kans dat het tegenzit.