Wat koop je later nog van jouw pensioen? - Pensioenfonds Ernst & Young

Wat koop je later nog van jouw pensioen?

Ongetwijfeld maak je nog wel eens de vergelijking van wat iets vele jaren geleden kostte en wat het tegenwoordig kost. Snel is dan duidelijk: de prijzen zijn in de loop der jaren flink gestegen.

 

Op de volgende website kun je zien hoe de consumentenprijzen in Nederland zich ontwikkeld hebben sinds 1900. Vul een bedrag in, en kies de jaren waartussen je wilt vergelijken:

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/prijzen-toen-en-nu

 

Maar wat betekent dit voor jouw pensioen? Als je over pakweg 30 jaar met pensioen gaat, hoeveel kun je dan eigenlijk nog kopen van je pensioen? Oftewel: wat is de koopkracht van jouw pensioen?
 

De koopkracht van jouw pensioen blijft gelijk als je pensioen jaarlijks wordt geïndexeerd conform het volledige prijsindexcijfer. De verwachting van Pensioenfonds Ernst & Young is dat wij op lange termijn bij een normale ontwikkeling van de economie de pensioenen met ongeveer 60% van de inflatie kunnen verhogen. Door de huidige marktomstandigheden (lage rente en hoge inflatie) verwachten we echter dat de gemiddelde indexatie als percentage van de inflatie de komende jaren minder zal zijn. Als de marktomstandigheden belangrijk slechter zijn dan verwacht, dan schatten we dat we de pensioenen met ongeveer 30% van de inflatie kunnen verhogen. De koopkracht van je pensioen neemt dan dus ieder jaar af.

 

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je niet alleen hoeveel pensioen je nu hebt opgebouwd en je later gaat krijgen, je ziet ook wat jouw pensioen nog waard is als je met pensioen gaat. Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl, log in met jouw DigiD, vul in of je alleenstaand bent of niet en open de tab ‘Vooruitblik’. Dan vertellen wij wat over de cijfers die je daar ziet.

 

De bedragen kun je vergelijken met jouw huidige netto salaris

Je ziet drie verschillende pijlen: een pijl omhoog, een pijl naar links en een pijl naar rechts. Bij de pijlen staan bedragen. De bedragen zijn berekend op basis van zo’n 2.000 verschillende scenario’s. Deze scenario’s houden niet alleen rekening met stijgende prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie: de rente en de beurskoersen.

Verwacht eindresultaat

Bij de pijl ‘verwacht eindresultaat’ zie je hoeveel pensioen je naar verwachting gaat krijgen. Dit is inclusief AOW en pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. Je kunt dit bedrag vergelijken met jouw huidige netto salaris. Je ziet dus wat jouw pensioen waard is op het moment dat je met pensioen gaat.

Als het tegenzit ...

Omdat de bedragen zijn berekend op basis van 2.000 verschillende scenario’s, kan er ook een inschatting worden gemaakt van hoeveel pensioen je gaat krijgen als het tegenzit. In een slecht scenario krijg je dus dit bedrag. Ook hier geldt: dit bedrag kun je vergelijken met jouw huidige salaris.

Als het meezit ...

Kijk, dat is het ideale scenario. De top 5% beste scenario’s leiden ten minste tot het bedrag dat je ziet bij ‘Als het meezit’. De kans dat het meezit is overigens even groot als de kans dat het tegenzit.