Lees hier het laatste nieuws
Lees hier het laatste nieuws

Nieuws

28 Jun

Invulling vacatures Bestuur en Verantwoordingsorgaan

Bestuur

Esther Appel (vertegenwoordiger in het bestuur namens de deelnemers) is per 1 juli 2023 statutair aftredend en herverkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld naar aanleiding van de verkiezingsbrief van 23 maart 2023, wordt Esther Appel geacht te zijn herkozen als vertegenwoordiger namens de deelnemers. Het bestuur van SPEY heeft Esther Appel per 1 juli 2023 herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Niek de Jager en Coen Besters (beiden vertegenwoordigers in het bestuur namens de werkgevers) zijn per 1 juli 2023 statutair aftredend en herbenoembaar tot 11 november 2023 respectievelijk 10 februari 2024 (beiden bereiken op de genoemde datums hun maximale zittingsduur van twaalf jaar). Beiden zijn door de werkgevers voorgedragen en door het bestuur herbenoemd als bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Ernst & Young.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Thieu Ramaekers (vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het VO) is per 1 juli 2023 statutair aftredend en herverkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld naar aanleiding van de verkiezingsbrief van 23 maart 2023, wordt Thieu Ramaekers geacht te zijn herkozen als vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Het bestuur van SPEY heeft Thieu Ramaekers per 1 juli 2023 herbenoemd voor een termijn van vier jaar.