Lees hier het laatste nieuws
Lees hier het laatste nieuws

Nieuws

29 Jun

Invulling vacatures Bestuur en Verantwoordingsorgaan

Bestuur

Eva Wierenga (vertegenwoordiger in het bestuur namens de deelnemers) is per 1 juli 2020 statutair aftredend en herverkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld naar aanleiding van de verkiezingsbrief van 12 november 2019, wordt Eva Wierenga geacht te zijn herkozen als vertegenwoordiger namens de deelnemers. Het bestuur van SPEY heeft Eva Wierenga per 1 juli 2020 benoemd voor een termijn van vier jaar.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Henk Strating (vertegenwoordiger namens de deelnemers in het VO) is per 1 juli 2020 statutair aftredend en niet herkiesbaar. Naar aanleiding van de verkiezingsbrief van 13 februari 2020 heeft Tom Wijnhorst zich kandidaat gesteld. Gezien het feit dat er geen tegenkandidaten zijn en het VO heeft aangegeven dat Tom Wijnhorst past binnen de competentievisie van het VO, is Tom Wijnhorst door het bestuur van SPEY formeel per 1 juli 2020 voor een termijn van vier jaar benoemd tot vertegenwoordiger namens de deelnemers in het VO. Coen Walschot (vertegenwoordiger namens de werkgever in het VO) is per 1 juli 2020 statutair aftredend en niet meer herbenoembaar. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgever Nicolette Opdam voorgedragen als kandidaat voor deze functie. Het VO heeft aangegeven dat Nicolette Opdam past binnen de competentievisie van het VO en het bestuur van SPEY heeft Nicolette Opdam per 1 juli 2020 voor een termijn van vier jaar benoemd tot vertegenwoordiger namens de werkgever in het VO.