Lees hier het laatste nieuws
Lees hier het laatste nieuws

Nieuws

15 Nov

Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie

Het bestuur van Pensioenfonds Ernst & Young heeft na positief advies van het Verantwoordingsorgaan het besluit genomen tot liquidatie van Pensioenfonds Ernst & Young en tevens het besluit om de verplichtingen van Pensioenfonds Ernst & Young over te dragen aan Aegon Leven. Als gevolg van dit genomen liquidatiebesluit voert Pensioenfonds Ernst & Young voortaan de naam ‘Stichting Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie’. De zittende bestuursleden treden allen op als vereffenaars.

De overgang naar Aegon Leven vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank (hierna DNB). De liquidatie is afgerond als DNB formeel het toezicht op Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie heeft beëindigd en Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Informatie en communicatie
U ontvangt van ons nog nadere informatie over wat de overdracht naar Aegon Leven voor u betekent en uiteraard zult u na de definitieve overgang worden geïnformeerd door Aegon Leven. Ook zullen we een overzicht van veel gestelde vragen op onze website plaatsen.