Naar de website

We willen je als SPEY graag iets vragen over je pensioen

Stelling
van de
week

SPEY is van mening dat het laten meewegen van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur de financiële prestaties van ondernemingen positief beïnvloedt op de lange termijn en houdt rekening met de wettelijke bepalingen die op dit gebied gelden voor pensioenfondsen. De activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen vormen echter geen doel op zich. Maatschappelijk verantwoord beleggen betreft dus een hoofdlijn die in principe wordt gevolgd, mits de combinatie van rendement, risico en kosten klopt in relatie tot de missie van SPEY (het streven naar een zo hoog mogelijk rendement, gegeven een aanvaardbaar risico).

Stelling
van de
week

Ik vind het belangrijk dat mijn pensioen bij SPEY maatschappelijk verantwoord belegd wordt. Ook als dat betekent dat mijn pensioen dan eventueel lager wordt.